CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA TROFEJÍ ORAVY ulovených v poľovníckej sezóne 2023-2024

Tohtoročnú Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí Oravy za poľovnícku sezónu 2023/2024 zorganizovala Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne v spolupráci s Poľovníckym združením Žaškov.

Výstavná časť sa konala v dňoch 24.4. – 28.4.2024 v priestoroch Kultúrneho domu v Žaškove.

Z odborného hľadiska účelom a cieľom takejto chovateľskej prehliadky je získavanie a poskytovanie dôležitých informácií o zveri, prostredníctvom ktorých je umožnené  sledovať v rámci jednotlivých chovateľských celkov nielen samotnú kvalitu chovu ale aj sledovať reguláciu lovu, ktorá pri zohľadňovaní vekových a sociálnych štruktúr zaručuje druhovú ochranu zveri v jej prirodzenom prírodnom prostredí.

Pre poľovnícku ale aj nepoľovnícku verejnosť boli pripravené odborné prednášky z oblastí poľovníckeho života. K dispozícii boli aj rôzne poľovnícke predmety, nechýbala ani odborná literatúra.

Okrem toho, že návštevníci si mali možnosť prezrieť výsledky chovateľskej práce poľovníkov z okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, miestny poľovníci sa prezentovali špecialitami z kvalitnej diviny.

Oravskí poľovníci nezabúdajú ani na prácu s deťmi. Využili príležitosť a v spolupráci s PZ Holica Leštiny,  v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom pripravili zaujímavý program pre deti z materských škôlok a žiakov základných škôl. Deti sa učili spoznávať lesné dreviny, stopy a zvuky niektorých druhov lesnej zveri a mohli si tiež vymaľovať omaľovánky, či zapojiť sa do interaktívnej rozprávky „Ako dobré deti pomohli poľovníkovi nájsť stratené zvieratká“.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na organizovaní takejto významnej poľovníckej akcie podieľali – PZ Žaškov, Obec Žaškov, Ing. Ján Krnáč,  OPK Námestovo, OPK Tvrdošín a OPK Dolný Kubín. Tiež ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organizačnom zabezpečení prehliadky. Mimoriadne si   ceníme zodpovedný   prístup a prácu  členov PZ   Žaškov   súvisiacu s inštaláciou ako aj  samotným priebehom výstavy.

Akcia sa stretla s kladným hodnotením nie len poľovníckej ale hlavne nepoľovníckej verejnosti.

 

Ing. Milada Dutková

 

Plagát