Výcvikový deň pre farbiarske skúšky 18.05.2024 – Vyhodnotenie

VÝCVIKOVÝ DEŇ POĽOVNÍCKYCH PSOV pre skúšky PF, FD a FSMP

 

Kynologická komisia pri OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne v spolupráci s PZ Turín Dlhá nad Oravou usporiadala VÝCVIKOVÝ DEŇ poľovných psov, ktorý sa konal 18. mája 2024 v poľovnom revíri PR Turín Dlhá nad Oravou v lokalite Sedliacka Dubová.

Výcvikový deň slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie Jozef Kováč.

Výcvik bol rozdelený na dve časti – na teoretickú a na praktickú časť, v ktorej si účastníci mohli odskúšať svojich psíkov na stope s výcvikovým trenažérom. V praktickej časti boli zahrnuté aj disciplíny – vodenie na remeni a odloženie s výstrelom.

Na záver si účastníci mohli pochutiť na výbornom guľáši z diviny od Jaroslava Mendela.

Výcvikového dňa sa zúčastnilo 12 psíkov v zastúpení plemien: Bavorský farbiar, Slovenský kopov a Tatranský durič.

Takýto veľký záujem nás nesmierne potešil a preto plánujeme v obdobnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti a tešíme sa na Vašu účasť.

Výcvikový deň pre farbiarske skúšky 18.05.2024