SPZ Orava

Snem Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne dňa 29.04.2022  zvolil do konca volebného obdobia 2027

ORGÁNY OkO SPZ

Predseda:  Mgr. Ľubomír Turkota
Tajomník:  Ing. Milada Dutková

Dozorná rada:

  • Mgr. Peter Janotík – predseda
  • Vladimír Sokol – člen
  • Ján Špavor – člen

Predstavenstvo:

  • Mgr. Ľubomír Turkota
  • Ing. Milada Dutková
  • Ing. Štefan Bruník – predseda poľovníckej komisie a životného prostredia
  • Ing. Marek Minárech – predseda osvetovej komisie
  • Martin Úradníček  – predseda ekonomicko-legislatívnej komisie
  • Jozef Kováč – predseda kynologickej komisie (doplňujúce voľby 24.04.2023)
  • Ing. Ján Kubačka – predseda streleckej komisie