SPZ Orava

Snem Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne dňa 29.04.2022  zvolil do konca volebného obdobia 2027

ORGÁNY OkO SPZ

Predseda:  Mgr. Ľubomír Turkota
Tajomník:  Ing. Milada Dutková

Dozorná rada:

  • Mgr. Peter Janotík – predseda
  • Vladimír Sokol – člen
  • Ján Špavor – člen

Predstavenstvo:

  • Mgr. Ľubomír Turkota
  • Ing. Milada Dutková
  • Ing. Štefan Bruník – predseda komisie pre poľovníctvo a životné prostredie
  • Martin Úradníček  – predseda ekonomicko-legislatívnej komisie
  • Ing. Marek Minarech – predseda osvetovej komisie
  • Ing. Ján Kubačka – predseda streleckej komisie
  • MUDr. Ivan Kubačka – predseda kynologickej komisie