OPK Dolný Kubín

II. VÝROČNÁ KONFERENCIA OPK V DOLNOM KUBÍNE PRE VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2020-2024  DŇA 12.09.20219  ZVOLILA

 

ORGÁNY OPK

Predseda:  Ing. Miloš Škrabák
Podpredseda: Mgr. Ľubomír Turkota

Dozorná rada:

 • Mgr. Peter Janotík – predseda
 • Vladimír Sokol – člen
 • Karol Maretta – člen

Disciplinárna komisia:

 • Ján Špavor – predseda
 • MVDr. Jozef Koľada – člen
 • Rudolf Balco – člen
 • Peter Dibák – člen
 • Ján Nemček – člen

Predstavenstvo:

 • Ing. Miloš Škrabák
 • Mgr. Ľubomír Turkoka
 • Jozef Krška – predseda poľovníckej komisie a životného prostredia
 • Ing. Rastislav Kováčik – predseda osvetovej komisie
 • Ing. Marek Minárech – predseda ekonomicko-legislatívnej komisie
 • Jozef Kováč – predseda kynologickej komisie (doplňujúce voľby 24.04.2023)
 • Ing. Ján Kubačka – predseda streleckej komisie