OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne

J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín,

IČO: 00418749
DIČ: 2020568792
IBAN
: SK07 0200 0000 0039 2638 0856

Štatutári:
Mgr. Ľubomír Turkota: +421 918 746 586
Martin Úradníček

Vedúca kancelárie: Ing. Milada Dutková: +421 911 969 238

Web: www.opkdolnykubin.sk
e-mail: dol.kubin@opk.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Streda:             8:00 – 18:00
Štvrtok:            8:00 – 16:00
Piatok:              8:00 – 14:00


Obedňajšia prestávka:
11:00 – 13:00