UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne. 

Kancelária OPK DK pre vybavenie poľovného lístka, Vám bude k dispozícii v pracovných dňoch počas mesiaca november

Streda: v čase od 8,00 – 18,00 hod
Štvrtok: v čase od 8,00 – 16,00 hod
Piatky: v čase od 8,00 – 14,00 hod

Vašou povinnosťou je požiadať o predĺženie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Táto povinnosť vyplýva z § 51 ods. 8 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. čo znamená, že žiadosť musíte podať do 01.12.2022.