PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA – Začíname v septembri 2024

Ako sa stať poľovníkom?

Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva

O Z N Á M E N I E

Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK)  prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok, ktorý plánuje otvoriť v septembri 2024.

Prihlášky prijímame od uchádzačov z celého Slovenska na adresu Obvodná poľovnícka komora, ul. J. Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín alebo doručením osobne na adrese do kancelárie (4.poschodie) resp. e-mailom na adresu dol.kubin@opk.sk  – podpísaný originál prihlášky odovzdáte pri prvom stretnutí.

Stiahnutie PRIHLÁŠKY

Teoretická príprava a praktický strelecký výcvik  prebieha len počas víkendových dní.

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete na tomto webe v záložke „Poľovnícke kurzy“ alebo e-mailom: dol.kubin@opk.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0911 969 238