Poľovníci a policajti deťom – 2. ročník detskej poľovníckej olympiády 26.06.2024 – Pozvánka

Vážení pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci a priatelia prírody

Rok nám ubehol ako voda a zas je tu čas, aby sme si tradične pripomenuli obdobie, v ktorom mesiac Jún je  mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Je to obdobie, kedy sa zver háji, obdobie v ktorom sa rodia mláďatá a ktoré nás poľovníkov motivuje zintenzívniť práce v poľovných revíroch v prospech zveri, v prospech jej prirodzeného prostredia a zároveň motivovať nepoľovnícku verejnosť vytvárať si kladný vzťah k prírode ako aj  k samotnému poľovníctvu.

Zároveň v  rámci dobrej spolupráce poľovníkov a policajtov, by sme chceli poukázať aj na činnosti našej polície, ktorá je taktiež pre našu spoločnosť  dôležitá a potrebná.

Pri tejto príležitostí si dovoľujeme pozvať Vás a Vašich žiakov na športovo-vzdelávaciu aktivitu:

„Poľovníci a policajti deťom“

2. ročník detskej poľovníckej olympiády

organizovanú Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom Kubíne, kde si žiaci môžu otestovať svoje vedomostné znalosti z našej prírody a súčasne sa zahrať –  zašportovať v niektorých disciplínach. Okrem toho sa hravou formou oboznámia aj s aktívnou prácou polície a taktiež bude príležitosť ochutnať poľovnícku špecialitu –  guláš z diviny.

Športovo – vedomostné disciplíny sú určené pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ v Dolnom Kubíne a ZŠ blízkeho okolia. Každá ZŠ, ktorá bude mať záujem zúčastniť sa tohto podujatia, môže vytvoriť jedno  šesťčlenné družstvo zložené z troch chlapcov a troch dievčat s pedagogickým dozorom. Všetci budú odmenení a prvé tri víťazné družstvá aj vecnými cenami.  Limit súťažných družstiev je obmedzený na 7 družstiev. Publikum na povzbudzovanie svojho družstva je    v í t a n é …. (z dôvodu priestorovej kapacity obmedzené na 10 osôb) Účasť družstva s pedagogickým dozorom je potrebné potvrdiť spätne na náš e-mail dol.kubin@opk.sk   do 19. júna 2024.

Súťažné disciplíny:

 • hľadanie zveri v lese (pamäť a postreh)
 • súboj s veveričkou skok do diaľky
 • poznávanie lesných zvierat a ich potrava
 • súboj so zajacom v behu (na čas)
 • poznávanie drevín a rastlín
 • pexeso – „Uhádni čo to je“
 • poznávanie poľovných plemien psov
 • rozpoznávanie lesnej zveri (tieňohra, zvuky)

Okrem hlavného programu je pripravený sprievodný program

 • práca so psíkmi (poľovnícke a policajné psy)
 • ukážky trubačov na lesniciach
 • ukážky vábenia zveri a zvuky prírody
 • kreatívne maľovanie na výkresy s vyhodnotením a odmenou

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 hod  Zápis a prezentácia účastníkov, privítanie

9:00 – 12:00 hod – Priebeh súťaže so sprievodným programom

12:30 hod – Vyhodnotenie súťaže a ukončenie podujatia

 Tešíme sa na stretnutie s vami 26.06.2024 v areáli penziónu Kuzmínovo v Dolnom Kubíne

2. ročník detskej poľovníckej olympiády 26.06.2024 – Pozvánka