UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne. Kancelária OPK DK pre vybavenie poľovného lístka, Vám bude k dispozícii v pracovných dňoch: od 15.11.2022 do 25.11.2022   Pondelok, Utorky a Štvrtok: v čase od 8,00 […]

Čítať viac


Predbežné skúšky farbiarov – 8. 10. 2022

Okresná organizácia, Slovenský poľovnícky zväz Orava v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OkO SPZ a OPK Dolný Kubín a Poľovníckym združením Javorová Oravský Podzámok zorganizovali dňa 08.10. 2022 PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV, ktoré sa konali v Poľovnom revíri Javorová. Slávnostné zahájenie za zvukov poľovníckych signálov v podaní Martina Mikulaja sa začalo o 08:00 hodine v Hornej Lehote. Vodičov na skúškach […]

Čítať viac


PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA – začíname od 24.09.2022

Ako sa stať poľovníkom? Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva O Z N Á M E N I E Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK) pre rok 2023 prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom obvode […]

Čítať viac


VÝCVIKOVÝ DEŇ PRE POĽOVNÉ UPOTREBITEĽNÉ PSY – vyhodnotenie

VÝCVIKOVÝ DEŇ POĽOVNÍCKYCH PSOV 07.05. 2022   Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín organizovala VÝCVIKOVÝ DEŇ, ktorý sa konal  7. mája 2022 v areáli   chaty   Diana v   poľovnom revíri PZ VELIČNÁ- Revišné. Výcvikový deň slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie OPK Dolný Kubín MUDr. Ivan Kubačka PhD. Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú časť s […]

Čítať viac


Upozornenie ŠOP SR na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR s platnou legislatívou

Slovenský rybársky zväz bol upozornený na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR č. 10193/2021-9.1. (konkrétne sa jedná o odsek č. 14 výroku, ktorý povoľuje používať na odlov kormoránov do konca februára 2022 olovnaté strelivo) s platnou legislatívou. ŠOP SR sa odvoláva na upozornenie, že SRZ nemá výnimku z § 7 písm. a) bod 16 vyhlášky MŽP […]

Čítať viac