Kynológia

Výcvikový deň farbiarov a kopovov

VÝCVIKOVÝ DEŇ FARBIAROV A KOPOVOV

25. mája 2019 –  zraz o 8:00 hod pri chate Diana vo Veličnej

Oblastná výstava psov všetkých plemien + špeciálna výstava farbiarov + chovný zvod farbiarov

Oblastná výstava psov všetkých plemien + špeciálna výstava farbiarov + chovný zvod farbiarov

11. augusta 2019

Farbiarske skúšky malých plemien

Farbiarske skúšky malých plemien

18. augusta 2019

Predbežné skúšky farbiarov

Predbežné skúšky farbiarov

05. októbra 2019

Skúšky duričov

Skúšky duričov

16. novembra 2019

Výcvikový deň farbiarov

9. 6. 2018

Oblastná výstava psov všetkých plemien

5. 8. 2018

Farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov

8. 9. 2018
FSMP-propozície

Predbežné skúšky farbiarov

6. 10. 2018

Skúšky duričov

24. 11. 2018
PROPOZÍCIE: DS propozície 24.-25.11.2018