VÝCVIKOVÝ DEŇ SLOVENSKÝCH KOPOVOV

VÝCVIKOVÝ DEŇ SLOVENSKÝCH KOPOVOV 02.09. 2023

Klub chovateľov Slovenských kopovov v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OkO SPZ Dolný Kubín organizovali VÝCVIKOVÝ DEŇ Slovenských kopovov, ktorý sa konal 02. septembra 2023 v poľovnom revíri PZ HOLICA.
Výcvikový deň slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie Jozef Kováč.
Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú a na praktickú časť.
Účastníci si vypočuli prednášku od predsedu KCHSK Františka Homolu a od tajomníka klubu Milana Michaloviča.
Nasledovala praktická časť, v ktorej si účastníci mohli odskúšať svojich psíkov v diviačom oplôtku a aj na umelej stope s výcvikovým trenažérom.
V praktickej časti boli zahrnuté aj ostatné disciplíny poslušnosti zo skúšobného poriadku skúšok duričov.
Na záver si účastníci mohli pochutiť na výbornom guľáši z diviny od Jaroslava Mendela.
Výcvikového dňa sa zúčastnilo 10 psov plemena Slovenský kopov.
Takýto veľký záujem nás nesmierne potešil a preto plánujeme v obdobnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti a tešíme sa na Vašu účasť.