VÝCVIKOVÝ DEŇ PRE POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉ PSY (13.5.2023)

13.mája 2023 –  zraz o 9:00 hod pri chate Diana vo Veličnej lokalita Revišné

Do prihlášky je potrebné uviesť:

(priezvisko a meno majiteľa; kontaktné údaje majiteľa; plemeno; meno psa/suky; priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa)

Poplatok: symbolický poplatok sa hradí na mieste.

Tešíme sa na Vás!