VÝCVIKOVÝ DEŇ PRE POĽOVNÉ UPOTREBITEĽNÉ PSY – vyhodnotenie

VÝCVIKOVÝ DEŇ POĽOVNÍCKYCH PSOV 07.05. 2022

 

Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín organizovala VÝCVIKOVÝ DEŇ, ktorý sa konal  7. mája 2022 v areáli   chaty   Diana v   poľovnom revíri PZ VELIČNÁ- Revišné.

Výcvikový deň slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie OPK Dolný Kubín MUDr. Ivan Kubačka PhD.

Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú časť s výkladom Mgr. Jána Maruščáka a výcvikárom KCHF Ing. Petra Chrústa a na praktickú časť, v ktorej si účastníci mohli odskúšať svojich psíkov na stope s výcvikovým trenažérom.

Na záver si účastníci mohli pochutiť na výbornom guľáši z diviny od Jaroslava Mendela.

Výcvikového dňa sa zúčastnilo 18 psíkov v zastúpení plemien: Bavorský farbiar, Hanoverský farbiar, Nemecký prepeličiar, Alpský jazvečíkovitý durič, Slovenský kopov, Bernský durič a Západosibírska lajka.

Takýto veľký záujem nás nesmierne potešil a preto plánujeme v obdobnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti a tešíme sa na Vašu účasť.