Upozornenie ŠOP SR na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR s platnou legislatívou

Slovenský rybársky zväz bol upozornený na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR č. 10193/2021-9.1. (konkrétne sa jedná o odsek č. 14 výroku, ktorý povoľuje používať na odlov kormoránov do konca februára 2022 olovnaté strelivo) s platnou legislatívou. ŠOP SR sa odvoláva na upozornenie, že SRZ nemá výnimku z § 7 písm. a) bod 16 vyhlášky MŽP č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (LOV OLOVENÝM STRELIVOM), ale iba povolenie podľa § 35 ods 1. písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa vyššie menovaného ustanovenia je Zakázanou metódou a prostriedkom odchytu a usmrcovania chránených živočíchov je pre vtáky a cicavce použitie oloveného streliva pri love vtákov v mokradiach.

V teréne majú prebehnúť kontroly inšpektormi, ktorí sa budú zúčastňovať na ohlásených odlovoch kormorána. SRZ nás chce preto upozorniť na tento potencionálne problematický bod vo výklade rozhodnutia a požiadať o zvýšenú opatrnosť pri výkone výnimky.

Podľa nášho názoru výnimka platí, kým nebude rozhodnutie zrušené, alebo zmenené. Aby sme však predošli prípadným nepríjemnostiam spôsobeným preskúmavaním tohto rozhodnutia, pri love kormorána na mokradiach odporúčame používať výhradne bezolovnaté strelivo.

Celé znenie listu nájdete TU.