UPOZORNENIE – SKONTROLUJTE SI PLATNOSŤ SVOJICH POĽOVNÝCH LÍSTKOV

Vážení kolegovia poľovníci, ak máte naďalej záujem pokračovať v činnosti v prospech prírody a poľovníctva, predĺženie platnosti poľovného lístka alebo jeho vydanie si môžete zabezpečiť v kancelárii Obvodnej poľovníckej komory v Dolnom Kubíne, sídliacej na ulici J. Ťatliaka 2051/8 v Dolnom Kubíne.

Kancelária OPK DK pre vybavenie poľovného lístka, Vám bude k dispozícii v pracovných dňochod 15.11.2022 do 25.11.2022

 

Pondelok, Utorky a Štvrtok: v čase od 8,00 – 16,00 hod

Streda: v čase od 8,00 – 18,00 hod

Piatky: v čase od 8,00 – 14,00 hod   

 

Upozornenie:

Od 31.10.2022 do 14.11.2022 a 23.11.2022 bude kancelária OPK zatvorená – čerpanie dovolenky    

Ostatné neuvedené pracovné dni s platnosťou od 02.11. do 01.12.2022 je možné vypísanú žiadosť spolu s predpísanými tlačivami k ochrane osobných údajov (viď na stiahnutie v záložke „Poľovné lístky“ webovej stránky OPK: https://www.opkdolnykubin.sk ) zaslať  Slovenskou poštou, resp. vložením do poštovej schránky OPK v mieste sídla organizácie.

Vašou povinnosťou je požiadať o predĺženie poľovného lístka 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. Táto povinnosť vyplýva z § 51 ods. 8 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. čo znamená, že žiadosť musíte podať do 01.12.2022.