PZ HOLICA LEŠTINY, PRÁCA S DEŤMI – rozprávka „Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká“

PZ Holica Leštiny v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom uskutočnila dňa 25.11.2022.stretnutie s deťmi v Základnej škole Malatiná, kde im bola prezentovaná interaktívna rozprávka s poľovníckou tematikou pod názvom – Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká. Rozprávka je doplnená zvukmi lesnej zveri, informáciami o lesnej zveri, ktorá sa spomína v rozprávke, deti si mohli chytiť  jelení paroh a srnčie  parožky a celé to bolo doplnené básničkami o lesnej zveri, ktoré recitovali deti a tiež spievali nacvičenú pesničku. Deti sa priamo zapojili do rozprávky. V závere deti boli odmenené cukríkmi z čarovného poľovníckeho klobúka. Súčasťou rozprávky bola aj tieňohra, v ktorej deti priraďovali farebný obrázok lesnej zveri k tieňovému ( čiernemu ) obrázku lesnej zveri.

VIDEO