Prihláška na oblastnú výstavu psov všetkých plemien

Súťaže

Dieťa a pes (Mladý vystavovateľ)

Najkrajší pár

Svojim podpisom sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, Slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke OPK Dolný Kubín. Prihlásením sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku! Nečitateľné prihlášky nebudú na výstavu prijaté. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady (pracovný certifikát pre triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov) bez urgovania chýbajúcich dokladov a upozornenia majiteľa psa na túto skutočnosť budú preradené do triedy otvorenej. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.