Predbežné skúšky farbiarov – 8. 10. 2022

Okresná organizácia, Slovenský poľovnícky zväz Orava v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OkO SPZ a OPK Dolný Kubín a Poľovníckym združením Javorová Oravský Podzámok zorganizovali dňa 08.10. 2022 PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV, ktoré sa konali v Poľovnom revíri Javorová.

Slávnostné zahájenie za zvukov poľovníckych signálov v podaní Martina Mikulaja sa začalo o 08:00 hodine v Hornej Lehote. Vodičov na skúškach sprevádzal hlavný rozhodca Ján Brňák, druhý rozhodca Dušan Puchel a čakateľ na rozhodcu Rudolf Gáblik. Po slávnostnom zahájení nasledoval presun do revíru, kde rozhodcovia a čakateľ na rozhodcu začali hodnotiť prácu psov na umelej stope. Neskôr sa v revíri odskúšalo vodenie psa a odloženie. Počas čakania na vyhodnotenie si účastníci mohli pochutnať na výbornom guláši a posedieť v príjemnej atmosfére.

Skúšok sa zúčastnilo 8 psíkov. Z toho v I.cene skončili 2 psy, v II.cene skončili 3 psy, v III.cene skončil 1 pes a 2 psy neobstáli.

Ďakujeme PZ Javorová za poskytnutie revíru  a taktiež aj všetkým, ktorí nám prišli pomôcť.

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa zas o rok….