Práca s deťmi pokračuje ….

“Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká“

PZ Holica Leštiny v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom uskutočnilo dňa 17.03.2023 ďalšie stretnutie s deťmi v Materskej škôlke vo Vyšnom Kubíne, kde sa pokračovalo v prezentovaní interaktívnej rozprávky s poľovníckou tematikou pod názvom – Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká.

V rozprávke aj so zvukmi lesnej zveri, informáciami o lesnej zveri, ktorá sa spomína v rozprávke, si deti mohli chytiť jelení paroh a srnčie parožky a celé to bolo doplnené básničkami o lesnej zveri a  tiež si spoločne zaspievali nacvičenú pesničku. Deti boli priamo zapojené do rozprávky. Súčasťou rozprávky bola aj tieňohra, v ktorej deti priraďovali farebný obrázok lesnej zveri k tieňovému (čiernemu ) obrázku lesnej zveri. Na záver deti boli odmenené cukríkmi z čarovného poľovníckeho klobúka.

Ako sa celé stretnutie páčilo deťom, môžete vidieť na fotografii.