Poľovníci a policajti deťom – pozvánka na prezentačnú aktivitu 23.06.2023 s deťmi pri príležitosti mesiaca jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Vážení pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci a priatelia prírody

Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Je to obdobie, ktoré nás poľovníkov, motivuje zintenzívniť práce v poľovných revíroch v prospech zveri a jej prírodného prostredia a zároveň motivovať nepoľovnícku verejnosť vytvárať si kladný vzťah k prírode.

Pri tejto príležitostí si dovoľujeme pozvať Vás a Vašich žiakov na športovo-vzdelávaciu aktivitu:

„POĽOVNÍCI A POLICAJTI DEŤOM“

organizovanú Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Dolnom Kubíne, kde si žiaci môžu otestovať svoje vedomostné znalosti z našej prírody a súčasne si zašportovať v niektorých disciplínach. Okrem toho sa hravou formou oboznámia aj s aktívnou prácou polície.

Športovo-vedomostné disciplíny sú určené pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ v Dolnom Kubíne a ZŠ blízkeho okolia. Každá ZŠ, ktorá bude mať záujem zúčastniť sa tohto podujatia, môže vytvoriť jedno  šesťčlenné družstvo zložené z troch chlapcov a troch dievčat s pedagogickým dozorom. Všetci budú odmenení a prvé tri víťazné družstvá aj vecnými cenami.  Každý súťažiaci pri prezentácii obdrží desiatový balíček. Rýchle občerstvenie bude možné si zakúpiť v priestoroch daného areálu. Účasť družstva s pedagogickým dozorom je potrebné potvrdiť spätne na náš e-mail dol.kubin@opk.sk

do 09. júna 2023.  Publikum na povzbudzovanie svojho družstva je    v í t a n é ….

Súťažné disciplíny:

–          súboj s kačicou v udržaní rovnováhy (balanse)

–          súboj s veveričkou skok do diaľky

–          poznávanie lesných zvierat a ich potrava

–          súboj so zajacom v behu (na čas)

–          poznávanie drevín a rastlín

–          súboj so psom – používanie čuchu

–          poznávanie poľovných plemien psov

–          rozpoznávanie lesnej zveri (tieňohra, zvuky)

Okrem hlavného programu je pripravený sprievodný program

–          práca so psíkmi (poľovnícke a policajné psy)

–          ukážky trubačov na lesniciach

–          ukážky vábenia zveri a zvuky prírody

–          ukážka práce sokoliarov

–          rozprávka „Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká“

–          kreatívne maľovanie na výkresy s vyhodnotením a odmenou

Časový harmonogram:

9,00 – 9,30 hod  Zápis a prezentácia účastníkov, privítanie

9,30 – 12,00 hod – Priebeh súťaže so sprievodným programom

12,30 hod – Vyhodnotenie súťaže a ukončenie podujatia

 Tešíme sa na stretnutie s vami 23.06.2023 v areáli penziónu Kuzmínovo v Dolnom Kubíne 

Pozvánka