Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva

PRÁCA S DEŤMI – Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva pri ZŠ P. Škrabáka v D. Kubíne

V školskom roku 2022/2023 Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v D. Kubíne zriadila pri Základnej škole P. Škrabáka v D. Kubíne Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, v ktorom aktívne pracuje 12 detí.

Krúžok je vedený formou teoretickej a praktickej prípravy v oblastiach ako sú: poľovnícka zoológia, poľovnícka kynológia, poľovnícke strelectvo, poľovnícka osveta, práca poľovníka v teréne – starostlivosť o zver, pozorovanie, prikrmovanie… Samotná práca s deťmi je vedená logickou hravou formou, poznávaním, súťažnými hrami…..

Mladí členovia krúžku s poľovníkmi rady spolupracujú a s veľkým záujmom sa podieľajú na rôznych aktivitách, ktoré Osvetová komisia pri OkO SPZ Orava pre nich pripravila.

Výstupom tejto činnosti je štyroch najlepších členov zapojiť do najvyššej súťaže – 47. ročníka celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o putovný pohár prezidenta SPZ.

Našou snahou je viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia, k rešpektu a láske ku všetkému živému čo sa v nej nachádza a poukázať aj na to, že pre celú spoločnosť „má poľovníctvo zmysel“.

Poľovníctvo je kultúrnym dedičstvom ľudstva, ktorého cieľom je trvalo udržateľná, rozumná a cieľavedomá starostlivosť o voľne žijúcu zver, vrátane jej regulácie v prírode. Má svoje tradície a kultúrne hodnoty.