VÝCVIKOVÝ DEŇ SLOVENSKÝCH KOPOVOV

VÝCVIKOVÝ DEŇ SLOVENSKÝCH KOPOVOV 02.09. 2023 Klub chovateľov Slovenských kopovov v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OkO SPZ Dolný Kubín organizovali VÝCVIKOVÝ DEŇ Slovenských kopovov, ktorý sa konal 02. septembra 2023 v poľovnom revíri PZ HOLICA. Výcvikový deň slávnostne otvoril predseda kynologickej komisie Jozef Kováč. Výcvik bol rozdelený na dve časti- na teoretickú a na […]

Čítať viac


FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

OkO SPZ Orava so sídlom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Kynologickou komisiou pri OkO SPZ Dolný Kubín a v spolupráci s PR TURÍN zorganizovala dňa 08.07. 2023 FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN. Slávnostné záhajenie za zvukov poľovníckych signálov v podaní Martina Mikulaja sa konalo v Dlhej nad Oravou. Slávnostným príhovorom otvoril skúšky Jozef Kováč, predseda […]

Čítať viac


Poľovníci a policajti deťom

Práca s deťmi pokračuje V piatok, 23.06.2023 pri príležitosti „Jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody“ Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len OkO SPZ) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne zorganizovala akciu pod názvom Poľovníci a policajti deťom s podtitulom I. oravská detská poľovnícka olympiáda. Podujatie sa uskutočnilo v prekrásnom areály Penziónu Kuzmínovo s láskavým […]

Čítať viac


Poľovníci a policajti deťom – pozvánka na prezentačnú aktivitu 23.06.2023 s deťmi pri príležitosti mesiaca jún – mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Vážení pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci a priatelia prírody Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Je to obdobie, ktoré nás poľovníkov, motivuje zintenzívniť práce v poľovných revíroch v prospech zveri a jej prírodného prostredia a zároveň motivovať nepoľovnícku verejnosť vytvárať si kladný vzťah k prírode. Pri tejto príležitostí si dovoľujeme pozvať Vás a Vašich žiakov na […]

Čítať viac