PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA

Ako sa stať poľovníkom? Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva O Z N Á M E N I E „Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK)  prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok, ktorý plánuje otvoriť v septembri 2023. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom […]

Čítať viac


2% z dane pre OZ: Spoločné združenie – SOS Prírode

2 %     Spoločné združenie – SOS Prírode Vážení milovníci prírody, vážení poľovníci, milí priatelia! Občianske združenie Spoločné združenie – SOS Prírode  sa aj v roku 2023 uchádza o 2% podielu z Vašich zaplatených daní za zdaňovacie obdobie roku 2022. Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu. Jedným z hlavných cieľov združenia je v spolupráci s Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so […]

Čítať viac


Práca s deťmi pokračuje ….

“Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká“ PZ Holica Leštiny v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom uskutočnilo dňa 17.03.2023 ďalšie stretnutie s deťmi v Materskej škôlke vo Vyšnom Kubíne, kde sa pokračovalo v prezentovaní interaktívnej rozprávky s poľovníckou tematikou pod názvom – Ako dobré deti pomohli nájsť stratené zvieratká. V rozprávke aj so zvukmi lesnej zveri, […]

Čítať viac


Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva

PRÁCA S DEŤMI – Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva pri ZŠ P. Škrabáka v D. Kubíne V školskom roku 2022/2023 Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v D. Kubíne zriadila pri Základnej škole P. Škrabáka v D. Kubíne Krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, v ktorom aktívne pracuje 12 detí. Krúžok je vedený formou teoretickej a praktickej prípravy v oblastiach ako sú: […]

Čítať viac