PRIHLÁSTE SA DO PRÍPRAVNÉHO KURZU NA SKÚŠKU Z POĽOVNÍCTVA

Ako sa stať poľovníkom? Prihláste sa do prípravného Kurzu na skúšku z poľovníctva O Z N Á M E N I E Obvodná poľovnícka komora v Dolnom Kubíne (OPK DK) pre rok 2023 prijíma prihlášky do prípravného kurzu na skúšku uchádzača o prvý poľovný lístok. Od 01.07.2021 prijímame prihlášky aj od uchádzačov s trvalým pobytom v inom územnom obvode […]

Čítať viac


Upozornenie ŠOP SR na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR s platnou legislatívou

Slovenský rybársky zväz bol upozornený na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR č. 10193/2021-9.1. (konkrétne sa jedná o odsek č. 14 výroku, ktorý povoľuje používať na odlov kormoránov do konca februára 2022 olovnaté strelivo) s platnou legislatívou. ŠOP SR sa odvoláva na upozornenie, že SRZ nemá výnimku z § 7 písm. a) bod 16 vyhlášky MŽP […]

Čítať viac


Darujte 2%

Vážení milovníci prírody, vážení poľovníci, milí priatelia! Občianske združenie „Slovenské združenie Pomáhame“ je v roku 2022 po prvý krát zaradené do zoznamu prijímateľov 2% podielu z Vašich daní za zdaňovacie obdobie roku 2021. Hlavným cieľom združenia je najmä podpora rozvíjania duchovných hodnôt, ochrana a rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a tradícií, podpora […]

Čítať viac