12.05.2021 Výcvikový deň pre farbiarske skúšky (VYHODNOTENIE)

Kynologická komisia pri OPK Dolný Kubín v spolupráci s Poľovníckym združením Veličná organizovala VÝCVIKOVÝ DEŇ, ktorý sa konal 15. mája 2021 v areáli chaty Diana, lokalite Revišné v poľovnom revíri VELIČNÁ.

Výcvikového dňa sa zúčastnilo 11 psíkov ( z toho 3x Bavorský farbiar, 2x Nemecký prepeličiar, 1x Alpský jazvečíkovitý durič, 3x Slovenský kopov a 2x Hanoverský farbiar).

Výcvik bol rozdelený do dvoch  častí. V prvej časti – teoretickej skúsení kynológovia, farbiaristi p. Mgr. Ján Maruščák a výcvikár KCHF Ing. Peter Chrúst odovzdávali zúčastneným svoje praktické skúsenosti a zručnosti. V druhej časti – praktickej, si účastníci odskúšali svojich psíkov na stope s výcvikovým trenažérom.

Na záver si účastníci mohli pochutnať na výbornom poľovníckom guľáši od Jaroslava Mendela.

Záujem o túto významnú kynologickú akciu nás veľmi potešil,  a preto plánujeme v obdobnej činnosti pokračovať aj v budúcnosti. Už dopredu sa tešíme na Vašu účasť.

 

Za kynologickú komisiu OPK DK: Zdenka Mendelová